Yeni Hazırlanan 5 Adet Taslak Ulusal Yeterlilik İçin Görüşler Toplandı

Derneğimiz Limancılık sektöründe ulusal yeterlilikleri hazırlamak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiştir. MYK ile 03 Ocak 2014 tarihinde imzalanan “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama Protokolü” kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda:

1- İşaretçi (Seviye 2)

2- Araç Yükleme Operatörü (Seviye 3)

3- Kapı/Kantar Görevlisi (Seviye 3)

4- Terminal Çekici Operatör (Seviye 3)

5- Liman Operasyon Planlamacısı (Seviye 4)

Ulusal Yeterlilikleri hazırlanmıştır.

Aşağıdaki linklerde bulunan taslak yeterlilikler için 23.04.2015 tarihi itibariyle ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşler toplanmış ve çalışmalar sürdürülmektedir

Araç Yükleme Operatörü Taslak UY.docx

Kapı Kantar Görevlisi Taslak UY.docx

İşaretçi Taslak UY.docxx

Terminal Çekici Operatörü Taslak UY.docx

Liman Operasyon Planlamacısı Taslak UY.docx