Sıvı Dökme Yük

1. Kapsam

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği bünyesine teşkil edilen çalışma gruplarından, sıvı dökme yük konusunda görev yapacak çalışma grubudur.

2. Bağlı Olduğu Birim

Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen ilgili Yönetim Kurulu Üyesi Başkanlığı, Yedek Üye ve Dernek Üyesi tarafından çalışır, Türklim Yönetim Kurulu’na bağlıdır.

3. Grup Üyeleri

Gruba başkanlık eden 1 adet yönetim kurulu üyesi, gönüllülük esasına göre üye limanlardan seçilen üyeler ile Türklim bünyesinde görev yapan 1 adet uzmandan oluşur.

4. Görev ve Sorumluluklar

Ana İşler: Çalışmalarında TÜRKLİM genel politikası, hedefleri ve taahhütlerini dikkate alarak:
• Sıvı Dökme Yük elleçlemesinin gelişimi ve sürekliliği için tüm paydaşlar için kazan- kazan modelini benimsetme çalışmaları yapmak.

• Sıvı Dökme Yük elleçlemesi yapan işletmelerin ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları ile yaşanan sorunların ve iyileştirilmesi gereken hususların belirlenmesi, çözüm önerileri üretilmesi.

• Sıvı Dökme Yük Elleçlemesi konusunda mevzuat dâhil uygulamaları kolaylaştıracak öneriler üretmek.

• Sıvı Dökme Yük Limanları arasında iletişimi artırmak, iyi uygulamaları paylaşmak ve yaygınlaştırmak, kültür ve teknoloji değişimine öncülük etmek.

• Rekabet edilen diğer ülkelerdeki Sıvı Dökme Yük elleçleme süreçlerinin mevzuat ve operasyonel açıdan takibi ve karşılaştırılması.

• Sorumluluk alanındaki konularda diğer gruplarla koordineli olarak hukuki süreçleri takip etmek ve yönetim kuruluna rapor etmek.

• Sorumluluk alanındaki mevzuat değişikliklerini takip etmek, diğer gruplarla koordineli olarak yönetim kuruluna rapor etmek.

• Genel Kurul Faaliyet Raporu hazırlıklarına katkıda bulunmak.

• Sektöre yönelik İSG ve SEÇ standartları belirlemek, yaygınlaştırmak, diğer çalışma grupları ile koordine etmek.

• Sektör için uygulanabilir ortak standartlar belirlemek.

• Sıvı Dökme Yük Limanlarında çalışanlara yönelik Mesleki Yeterlilik konusunda çalışmalar yapmak.