Kalite Politikamız

● Üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda, Türkiye limancılığının gelişmesi ve Türkiye’nin dünya deniz ticaretinde hak ettiği payı alması için sektör destekli çalışmalar yapmak.

● Üye ihtiyaçlarının doğru olarak belirlenmesi ve resmi mercilere toplu olarak iletilmesinde aracılık etmek.

● Yasal gereklilikleri ve güncel gelişmeleri internet ve mail ortamını kullanarak, zamanında üyelerine duyurma yolu ile onlara katkı sağlamak.

● Liman sektöründe çalışan, çalışacak olan iş gücü mesleki niteliklerini uluslararası standartlarda geçerli ve güvenilir bir sistem ile ölçüp belgelendirerek bu iş kolunun nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak.

● TÜRKLİM Üst Yönetimi olarak; organizasyonun amacına uygun Kalite yönetim sistemi şartlarına ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesine yönelik taahhütleri içeren kalite politikası oluşturmuştur.

Mustafa Sıtkı TANKURT

Genel Sekreter

25.07.2022
T0.04/Rev.1