Dijital Teknolojiler

1. Kapsam

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği bünyesine teşkil edilen çalışma gruplarından, Dijital Teknolojiler konusunda görev yapacak çalışma grubudur.

2. Bağlı Olduğu Birim

Türklim Yönetim Kurulu’na bağlıdır.

3. Grup Üyeleri

Gruba başkanlık eden 1 yönetim kurulu üyesi, gönüllülük esasına göre üye limanlardan seçilen üyeler ile Türklim bünyesinde görev yapan 1 adet uzmandan oluşur.

4. Görev ve Sorumluluklar

ANA İŞLER: Çalışmalarında TÜRKLİM genel politikası, hedefleri ve taahhütlerini dikkate alarak

 • Limanlarda kullanılan her türlü Bilgi İşleme ve Yönetme Sisteminin gelişimi, yönetimi ve sürekliliği için tüm paydaşların faydalanacağı ve katkıda bulunacağı çalışmalar yapmak,
 • Bilgi Sistemleri konusunda faaliyet gösteren düzenleyici kurumlarla (ilgili bakanlıklar, BTK ve diğer kamu kurumları) yaşanan sorunların çözülmesi, iyileştirilmesi gereken hususların belirlenmesi, çözüm önerileri üretilmesi
 • Bilgi Güvenliği konusunda mevzuat dâhil uygulamaları kolaylaştıracak öneriler üretmek
 • Bilgi Güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifikasyon programlarının limanlarda uygulanmasına yardımcı olmak
 • Limanlar arasında iletişimi artırmak, iyi uygulamaları paylaşmak ve yaygınlaştırmak, kültür ve teknoloji değişimine öncülük etmek
 • Veri paylaşımına ilişkin standartların belirlenmesi hususunda çalışmalar yapmak
 • Rekabet edilen diğer ülkelerdeki en iyi uygulamaları araştırıp takip etmek ve mümkün olduğunda Türkiye’de uygulamak
 • Sorumluluk alanındaki konularda diğer gruplarla koordineli olarak hukuki süreçleri takip etmek ve yönetim kuruluna rapor etmek.
 • Sorumluluk alanındaki mevzuat değişikliklerini takip etmek, diğer gruplarla koordineli olarak yönetim kuruluna rapor etmek
 • Genel Kurul Faaliyet Raporu hazırlıklarına katkıda bulunmak
 • Sektör için uygulanabilir ortak standartlar belirlemek