Yeni Hazırlanan 5 Adet Taslak Ulusal Yeterlilik İçin Görüşe Çıkıldı

Derneğimiz Limancılık sektöründe ulusal yeterlilikleri hazırlamak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiştir. MYK ile 03 Ocak 2014 tarihinde imzalanan “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama Protokolü” kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda:

1- İşaretçi (Seviye 2)

2- Araç Yükleme Operatörü (Seviye 3)

3- Kapı/Kantar Görevlisi (Seviye 3)

4- Terminal Çekici Operatör (Seviye 3)

5- Liman Operasyon Planlamacısı (Seviye 4)

Ulusal Yeterlilikleri hazırlanmıştır.

Yeterliliklerin kalite ve kabul edilebilirliğini arttırmak amacıyla, hazırlanan çalışmaların ilgili tarafların (kamu kurumları, işçi, işveren ve meslek kuruluşları, eğitim sağlayıcılar, sınav ve belgelendirme kuruluşları vb.) görüşüne sunulması gerekmektedir.

Aşağıdaki linklerde bulunan Taslak Ulusal Yeterliliklere ilişkin görüş ve önerilerinizi “Görüş ve değerlendirme formu” kullanarak en geç 23 Nisan 2015 tarihine kadar derneğimize göndermenizi rica ederiz.

Araç Yükleme Operatörü Taslak UY.docx

Kapı Kantar Görevlisi Taslak UY.docx

İşaretçi Taslak UY.docx

Terminal Çekici Operatörü Taslak UY.docx

Liman Operasyon Planlamacısı Taslak UY.docx

Görüş ve Değerlendirme Formu.docx