Türklim İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Çalıştayı 7-8 Nisan 2017 Tarihlerinde Yapılmıştır

TÜRKİYE LİMAN İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ(TÜRKLİM) ‘nin organize ettiği “TÜRKLİM- İŞ SAĞLIĞI-GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ÇALIŞTAYI” 7-8 Nisan 2017  tarihinde İstanbul Divan Asia Otel’de yapıldı. Çalıştaya Denizcilik Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı temsilcileri, Çalışma Bakanlığı temsilcileri, TÜRKLİM’e bağlı Liman İşletmelerinin yönetici ve çalışanları ile  TÜRMEPA Yönetici ve temsilcilerinden oluşan 116 kişi iştirak etti.

Amacı , “karar vericiler ile güvenlik uygulayıcılarını bir araya getirerek, karşılıklı beklentilerini ortaya koymaları, bu iki gurubun optimum çözümlere varmasını sağlamak”  olarak belirlenen çalıştaya bu amaç doğrultusunda operasyon, İSG, insan kaynakları ve üst yönetim’den oluşan katılımcılar iştirak etmiştir. Çalıştayın bir diğer amacıda limanlar arasında iyi örnek uygulamalarının ortaya konarak, tüm limanlar tarafından uygulanmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Selçuk açılış konuşması yaparak çalıştayın amaç ve beklentilerini açıklamasından sonra TÜRMEPA Gn. Md.Yrd. Mine Göknar TÜRMEPA’yı anlatan bir sunum yaptı ve onu takiben TÜRMEPA Yön.Kur Bşk.Sn. Şadan Kaptanoğlu’nun limanlar ve çevre konusundaki   konuşmasından sonra çalıştay faaliyetlerine geçildi.

Çalıştay, drama ve grup dinamiği aktiviteleri ile başladı, bilahare katılımcılar 12 grup oluşturdu ve çalıştay grup çalışmaları ile devam etti. Katılımcılar

Geleceğin dünyasında Limanlarda Çevre, İş Sağlığı, İş Güvenliği süreçleri açılarından mükemmel sonuçları gözlemledikten sonra tekrar günümüze döndüler ve hayallerini yazdılar. Grupların limanlarla ilgili olarak hayal ettikleri konular şu şekilde belirlendi:

-Otomasyon ve Proses Güvenliği Sağlanmış

-Huzurlu, Düzenli ve Güvenli bir Çalışma Ortamı Mevcut

-Riskleri Algılayabilen, İşine ve Hayatına Uygulayabilen Çalışanlar

-Kendi Kendini Temizleyebilen, Yenilenebilir Enerji

-“Önce İSG” kavramında buluştuğu bir Kültürün Benimsenmesi

– Gemilerin kendi kendine yanaştığı

– Yağmur sularının yeniden kullanıldığı

– Gürültü ve Görüntü Kirliliği Olmayan

– “0” Can Kaybı

– Güvenli ve Verimli Bir Liman

– Çalışan Sağlığını Koruyan Teknolojik Yatırımlar

– Türkiye’deki Liman İşletmeciliğinin Uluslar arası Limanlara Örnek Teşkil etmesi

– Çalışılması en çok hayal edilen iş sektörü olması

– Düzenli Operasyon Alanları

– Liman Yanında Plaj, Sosyal Tesis, Yeşil Alan, Park, Hayvanat Bahçesi

– İSG ve KKD Bilinci Tam

– İletişim ve Yüksek Teknolojinin Bileşimi

– Vizyonu ortak, eğitimli, çevre ve İSG bilincine sahip, çalışma istekli profesyonel çalışanlar

– Şirket iç şeffaf iletişim, sorgulayıcı değil yol gösterici yönetim

– Gerçekçi, uygulanabilir, denetlenebilir ülke ve devlet politikaları

– Güvenli, temiz, sağlıklı ve mutlu çalışanlar

– Atık üretmeyen tesisler,

– Babamın işyerinde geziyorum

– Etkin ve Yetkin Organizasyon

– Evrak ve Bürokrasi yok

– Geniş Alanlarda Operasyon

– Her çalışan kendisinin İSG Uzmanı

– Kazasız Gün Sayısı Tabelası 4 Rakamlı

– Tehlikeli Tüm İşlerde Otomasyon Sağlanmış

– Ekip Çalışmasının Öne Alındığı Limanlar

– Atıkların Kaynağında Ayrıştırıldığı Limanlar

– İnançlı, Bilinçli, İradeli ve Pozitif Üst Yönetim

Birinci gün öğleden sonraki oturumda her gruba

İnsan Kaynakları Yöneticileri

Liman Çalışanları

Eğitmenler – Akademisyenler – Psikologlar

Üst Düzey Yöneticiler

Çalışanların Aileleri

Bakım – Teknik Birim Yöneticileri

İSG Uzmanları

İşyeri Hekimleri – Sağlık Çalışanları

Operasyon Yöneticileri

Satınalmacılar

Çalışma ve Çevre Bakanlığı Bürokratları

Çevreci Kuruluşlar;

 • olmak üzere bir görev kimliği verildi. Katılımcıların İSG konusunda kendi görevleri dışında başka bir kimlikle bakabilmesini ve empati yapabilmesini sağlamak üzere kendi içlerinde İSG süreçlerine yeni şapkaları ile bakarak kendi perspektiflerinden durum değerlendirmeleri yaptılar ve “İş Kazalarının Nedenleri” konusunda tartıştılar. Bu bölümde dile getirilen ve aşağıda listelenen başlıca argümanlar bir anlamda sektörün zafiyetlerini de ortaya koymuştur.
 •   Çalışanlara kapasitelerinin üzerinde iş verilmemesi ve acele ettirilmemeleri gerekiyor. Bu davranışlar kazaları artırıyor.
 •   Herşeyi  İSG’cilerden bekliyorlar
 •   Sorumluluk veriyorlar, yetki vermiyorlar
 •   İSG uzmanları olarak yeterince destek alamıyoruz
 •   Eğitim veriyoruz, kimse ilgilenmiyor
 •   Bütün kazaların sorumlusu benmişim gibi davranılıyor
 •   Herkesin gücü bize yetiyor
 •   O kadar bütçe ayırıyoruz, halen iş kazası oluyor
 •   Orta kademe yöneticiler ve işçiler bu işe gereken önemi vermiyorlar
 •   Eğitime katılım sağlanamıyor
 •   Fazla sirkülasyon / turnover var, yetişmiş eleman tutamıyoruz
 •   Fazla mesailer, operasyon yoğunluğu süreci olumsuz etkiliyor
 •   Kalifiye elaman bulamıyoruz
 •   İstenen kalitede ve zamanında malzeme temininde sorun var
 •   Çoğu zaman planlı duruşlar yapılamıyor
 •   Üretimci prosesi, işin doğası gereği durduramıyor, yeterli süre yok
 •   Üretim ve satış baskısının bakım sistemine yansıtılması sözkonusu
 •   Eleman sayısı yetersiz
 •   Uygunsuzlukların giderilmesinin getirdiği iş yükü
 •   KKD kaliteli değil, sayısı yetersiz
 •   Eğitimlerin kalitesi iyi değil, yetersiz, sıkıcı
 •   Eğitimler çok daha erken yaşta verilmeli. En azından meslek liselerinden başlanmalı
 •   Davranış değiştirecek eğitimler verilmeli
 •   Mavi Yaka, uzun vadeli çözümlerden kaçıp, kısa vadeli çözümlere meylediyor
 •   Yöneticiler, işi planlarken MY ve BY’ya yönelik olarak çelişkili talimatlar ve mesajlar veriyor (Hem acil, hem düzgün, hem güvenli)
 •   Üzerimizde aşırı üretim baskısı var
 •   Güvenli olmayan ortamlarda çalışma durumları riskli
 •   İşe uygun olmayan KKD ve iş elbisesi alınması
 •   Ödül ve ceza sisteminin olmaması
 •   Mesai saatlerinin uzunluğu – Yorgunluk – Uykusuzluk

Bilahare mevcut zafiyet ve sıkıntıları aşarak bugünden gelecekteki hayallere ulaşabilmek için hangi başlıklara odaklanılması gerektiği belirlendi. Katılımcılar tarafından aşağıdaki öneriler proje geliştirmek üzere tespit edildi.

 •   KKD  Kullanımı (Sahadaki Herkes)
 •   Çalışanı Teşvik Etmek – Ödüllendirmek
 •   Acil Müdahale Ekipmanları Konusunda Ortak Çalışma – Devlet Desteği ve Teşvikleri
 •   Liman İçi İhtisaslaşma
 •   Örnek Uygulamalar – Tecrübe Paylaşımı
 •   Alt İşveren Optimizasyonu, Karayolu Nakl, Gümrükçüler, Limaniçi Trafik
 •   Acil Durum Müdahalelerinin Yetersizliği
 •   Limanlardaki Çevre Kazalarının Analizi-Paylaşım
 •   Mesleki Eğitimler
 •   İş Kazalarının Analizi ve Ders Çıkarma
 •   İşletmecilerin Ortak Standard Yaratabilmesi
 •   Tehlikeli Md. Taşıma – Yönetimi – Farkındalık

İkinci gün öğleden evvel bu konular la ilgili geliştirilmesi gereken projeler belirlenmiş ve grupların önerisine sunulmuştur. Öğleden sonrada  İSG konusunda farkındalık sağlama amacıyla hazırlanan Akademika Forum Tiyatro uygulaması, profesyonel oyuncular tarafından sergilenerek, özellikle güvensiz davranışlara dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Çalıştay, grupların sunumlarının ve İSG tiyatrosunun ardından TÜRKLİM aile fotoğrafının çekilmesiyle sona ermiştir.

Çalıştayda elde edilen neticeleri ve proje önerilerini hayata geçirmek üzere TÜRKLİM bünyesinde ve Limanlarda ilgili çalışma grupları kurulmaya başlanmıştır.