Türklim 2015-2018 Yılları Arası Yönetim Kurulu

Sayın Üyemiz;

23.01.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı ve 06.02.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı sonucunda seçilen yeni yönetim kendi arasında görev dağılımını aşağıdaki şekilde yapmıştır, kendilerine ve denizcilik camiasına hayırlı olmasını dileriz.

Başkan: Mustafa Kenan SELÇUK

Başkan Yardımcısı: Özgür SOY

Üye: Turgay GÜL

Üye: Aydın ERDEMİR

Üye: İsmail Hakkı TAS

Üye: İbrahim DÖLEN

Üye: Efe HATAY

Üye: Şaban Bülent ÇAKIN

Üye: Aziz GÜNGÖR

Saygılarımla,

İrfan BİLGİN
Genel Sekreter