Türkiye’de ilk defa hazırlanan ‘Türkiye’de Limancılık Sektörünün Etki Analizi ve İhtiyaç Değerlendirmesi’ raporu yayınladı

Limancılık, sadece gemilerin gelip gittiği bir yer değil aynı zamanda uluslararası ilişkilerin, ticaretin geliştiği; ülkelerin dünyaya açılan kapısı olarak önemli bir konumda bulunuyor. Dünyada yüklerin yaklaşık yüzde 80’ninin deniz yoluyla, Türkiye’de ise  Bu rakamlar göz önüne alındığında limancılık ekosisteminin ne denli değerli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.

Peki, limancılık sektörünün dış ticaretimizde oynadığını rolün ne kadar farkındayız? Toplum, limancılık sektörü hakkında ne kadar bilgi sahibi? gibi birçok soru işaretinden hareketle 69 üyesi ile güçlü bir konumda bulunan Türkiye Liman İşletmecileri olarak Türkiye’de ilk defa dış ticaretimizin yapı taşı olan limancılık sektörünü derinlemesine ele alan, önemli bir çalışmaya imza attık.

4 ana başlıkta 122 sayfa olarak hazırladığımız, ‘Türkiye’de Limancılık Sektörünün Etki Analizi ve İhtiyaç Değerlendirmesi’ raporunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.