Limanlar Ekonomik Etki Analizi / Kasım 2020

Sayın Üyelerimiz;

COVID-19 salgınının Türkiye’deki liman operasyonlarına olan etkilerini birinci elden takip etmek, değişimleri somut olarak ortaya koymak, salgından dolayı ortaya çıkan değişimleri ve eğilimleri tespit etmek, bu değişimleri ve bulguları değerlendirerek liman yöneticileri için öneriler geliştirmek, sonuçlarını kamuoyu ve ilgili kurumlar ile paylaşmak amacı ile başlattığımız ve danışmanlarımız Sn.Dr. Ersel Zafer ORAL ve Prof.Dr. Soner ESMER tarafından yürütülen çalışmanın Kasım 2020 ayına ait raporu Ek’te sunulmuştur.

Üyelerimizin katılımı ile hazırlanan “Türkiye Limanları Ekonomik Etki Analizi” çalışmasına katkı koyan tüm limanlarımıza teşekkürü bir borç bilir, katkılarınızın devamı dileriz. Saygılarımızla.