Limanlar Ekonomik Etki Analizi / Aralık 2020

Sayın Üyelerimiz;

COVID-19 salgınının Türkiye’deki liman operasyonlarına olan etkilerini birinci elden takip etmek, değişimleri somut olarak ortaya koymak, salgından dolayı ortaya çıkan değişimleri ve eğilimleri tespit etmek, bu değişimleri ve bulguları değerlendirerek liman yöneticileri için öneriler geliştirmek, sonuçlarını kamuoyu ve ilgili kurumlar ile paylaşmak amacı ile başlattığımız ve  danışmanlarımız Sn.Dr. Ersel Zafer ORAL ve Prof.Dr. Soner ESMER tarafından yürütülen çalışmanın Aralık 2020 ayına ait raporu Ek’te sunulmuştur.

Aralık 2020 Raporu  bu çalışmanın son raporu olup, bu güne kadar rapora katkı veren tüm limanlarımıza teşekkür ederiz. Saygılarımızla.