Limanlar Ekonomik Etki Analizi / Ağustos 2020

Sayın Üyelerimiz;

COVID-19 salgınının Türkiye’deki liman operasyonlarına olan etkilerini birinci elden takip etmek, değişimleri somut olarak ortaya koymak, salgından dolayı ortaya çıkan değişimleri ve eğilimleri tespit etmek, bu değişimleri ve bulguları değerlendirerek liman yöneticileri için öneriler geliştirmek, sonuçlarını kamuoyu ve ilgili kurumlar ile paylaşmak amacı ile başlattığımız ve danışmanlarımız Sn.Dr. Ersel Zafer ORAL ve Prof.Dr. Soner ESMER tarafından yürütülen çalışmanın Ağustos 2020 ayına ait raporu Ek’te sunulmuştur.

Covid-19’un limanlara uğrak yapan gemi sayısına etkisi, kamu idaresinin aldığı önlemlerin limanlar üzerindeki etkisi, alınan tedbirlerin gemi operasyonlarına etkisi, limanların hinterlandındaki taşımacılığın etkisi, Covid-19’un limanların depo veya antrepo faaliyetleri üzerindeki etkisi ve limanlardaki istihdama etkisi açılarından analiz ederek sonuçta genel bir durum değerlendirmesi yapan rapor serisinin Eylül ayı raporunu da Ekim ayının ilk 10 günü içinde tamamlamış olacağız.

Üyelerimizin katılımı ile hazırlanan “Türkiye Limanları Ekonomik Etki Analizi” çalışmasına katkı koyan tüm limanlarımıza teşekkürü bir borç bilir, katkılarınızın devamı dileriz. Saygılarımızla.