Kocaeli Sanayi Odası ile TÜRKLİM’den işbirliği anlaşması

Kocaeli Sanayi Odası(KSO) ile Türkiye Liman İşletmecileri Derneğinin (TÜRKLİM) ortak geliştirdikleri “Liman İşletmelerinde Nitelikli İşgücü İle İş Verimliliği ve Etkinliği Modelimizle Türkiye’de Öncü Oluyoruz” isimli Proje başlatılıyor.

Kocaeli Sanayi Odası ile Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nden iş birliği anlaşması

Kocaeli Sanayi Odası(KSO) ile Türkiye Liman İşletmecileri Derneğinin (TÜRKLİM) ortak geliştirdikleri “Liman İşletmelerinde Nitelikli İşgücü İle İş Verimliliği ve Etkinliği Modelimizle Türkiye’de Öncü Oluyoruz” isimli Proje başlatılıyor.
Bu maksatla iki kurum arasında 28 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 12:00’da Kocaeli Sanayi Odası’nda yapılacak imza töreni ile hazırlanan protokol taraflarca imzalanacak.

Projenin amacı şu şekilde belirlendi:

Proje ile öncelikle, Doğu Marmara Bölgesindeki liman işletmelerinin büyük çoğunluğunun bulunduğu Kocaeli ili olmak üzere, Doğu Marmara Bölgesi’nde teorik ve pratik limancılık eğitim hizmetlerini sunabilecek bir kariyer port mükemmeliyet merkezi kurmak hedeflenmektedir. Bu merkez yalnızca mevcut çalışanlara değil, ihtiyaç duyulan nitelikli istihdamı karşılamak üzere lise ve üniversitelerde okuyan, bu alanda çalışmak isteyen kişilere de bu eğitimleri vererek, eğitim sonunda da belgelendirerek yeni istihdam oluşturacaktır.

Günümüze kadar operatörlüğe yönelik uygulamalı eğitimler iş makinesini satın alan liman işletmeleri tarafından personele verilmiş / verdirilmiştir. Genelde makineyi satın alırken ilk eğitim imalatçı firma tarafından verilmekte, gerekli operatör yetiştirilmekte, bilahare usta – çırak ilişkisi kapsamında yeni gelen personele aktarılmaktadır.

Dolayısıyla verilen eğitim limandan limana değişmekte, bu sistem genelde mevcut operatörlerin makineyi kullanma becerilerinin iyi olmasına, ancak kullandıkları makineyi tanıma seviyelerinin düşük olmasına neden olmaktadır. Teorik eğitim almak liman çalışanları için mümkün olmasına rağmen, çeşitli eğitim kurumlarından mezun olup, o mesleği yapmak isteyenlerin böyle bir olanağı yoktur. Kurulması planlanan eğitim merkezi hem bu konuda fırsat eşitliği sağlayacak, hem de asıl işi ticarete konu malları yükleyip boşaltmak olan limanların eğitim gibi bir konu ile ilgilenmelerinin önüne geçecek, ana faaliyetlerine konsantre olmaları sağlanacaktır.

2014 yılında TÜRKLİM bünyesinde “KARİYER PORT Personel Belgelendirme Merkezi” kurulmuş olup; bu merkezde limanlarımızda halen çalışan ve ileride bu iş kolunda çalışacak olan personelin mesleki niteliklerini belgeli / sertifikalı duruma getirmek üzere; Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK) tarafından tanımlanmış “Ulusal Meslek Standartları” ve “Ulusal Yeterliklere” uygun olarak, “Sınav ve Belgelendirme İşlemleri” yapılmaktadır. KARİYER PORT Personel Belgelendirme Merkezi, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından akredite edilmiş olup; limancılıkla ilgili aşağıdaki mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi vermektedir.

1. Liman Forklift Operatörü
2. Liman Saha İstif Mk. Operatörü (CRS-ECS)
3. Mobil Vinç Operatörü (MHC)
4. Pompa Tank Saha Operatörü
5. Liman Vinç Operatörü ( SSG/RTG)
6. Puantör
7. Endüstriyel Taşımacı
8. İşaretçi
9. Araç Yükleme Operatörü
10. Kapı/ Kantar Görevlisi
11. Terminal Çekici Operatörü
12. Liman Planlama Uzman

Kurulacak Mükemmeliyet Merkezindeki eğitimini tamamlayanlar TÜRKLİM bünyesindeki “KARİYER PORT Personel Belgelendirme Merkezi”nde sınava alınacak, teorik ve performans sınavlarında başarılı olanlara Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecektir.

Teorik sınavlardan başarılı olup, performans sınavına katılan adaylar makine kullanmada yetersiz oldukları takdirde üzerinde pratik yaparak kullanmayı öğrenecekleri iş makinesi veya simülatörde becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Kişi liman çalışanı ise esas görevi yük elleçlemek olan iş makinesinde becerisini yükseltmektedir. Ancak, çeşitli eğitim kurumlarından, meslek liselerinden ve yüksek okullardan mezun olup, limancılık sektörüne girmek isteyen ve bir iş makinesini kullanmayı öğrenmek isteyenler için ülkemizde böyle bir eğitim imkanı yoktur. Bu kişiler uygulamalı eğitim alamamaktadırlar. Zira liman iş makineleri ve vinçler çok pahalı makineler olduğu için hiçbir kuruluş bu değerli makineleri dışarıdan gelen birine eğitim maksadıyla kullandırmamaktadır.

Kurulacak olan Mükemmeliyet Merkezi, simülatör / iş makineleri ile donatılacak ve bu açıdan ülkemizde bir ilk olacaktır. Bu merkezde adaylara seçilen meslekle ilgili önce teorik, bilahare simülatörde pratik eğitim verilerek iş makinesi kullanma becerileri arttırılacaktır.

Mükemmeliyet Merkezindeki eğitimini tamamlayanlar TÜRKLİM bünyesindeki “KARİYER PORT Personel Belgelendirme Merkezi”nde sınava alınacak, teorik ve performans sınavlarında başarılı olanlara Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecektir.

Merkez KSO binasında hizmet verecek, mesleki eğitim müfredatı, simülatör ve eğiticileri TÜRKLİM koordinesinde sağlanacaktır.