Kariyerport İki Yeni Meslek Dalında Daha Sınav ve Belgelendirme Yapmak Üzere Yetkilendirildi

KARİYERPORT (Türkiye Liman İşletmecileri Derneği İktisadi İşletmesi) 18.05.2015 tarihinden itibaren aşağıdaki iki meslek dalında daha sınav ve belgelendirme yapmak üzere TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) tarafından akreditasyonu müteakip MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilmiştir. Böylece Sınav ve Belgelendirmesi yapılan meslek sayısı yediye yükselmiştir.

13UY0170-3 Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör) (Seviye 3)

13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3)

Sınav ve belgelendirme işlemleri yapılan ulusal yeterlililere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

www.turklim.org/tr/kport/ulusalyeterlilikler