19 Mayıs’a Bakış

19 Mayıs 1919!

Hayatını denizden kazanan gemi ve liman insanları için ayrı bir önem taşır. Büyük bir milletin ata yurduna tutunuşuna, kurtuluşuna, egemenliğine giden yolda atılan ilk adımın bir gemide ve bir limandan gerçekleşmiş olması bizim alemimiz için bir övünç vesilesidir.

Samsun ve İnebolu, yüz bir yılı geride bıraktığımız bugün bize ilham vermeye devam ediyor. Onlar olmadan bu İstiklal Yolu yine yürünecekti, nasıl olurdu bilemeyiz ancak varlıklarının hedefe ulaşmada ne büyük katkı yaptığının bilincindeyiz.

Her ne pahasına olursa olsun Anadolu’yu elde tutmanın, onu çevreleyen üç denizin karasularında mutlak egemen olmanın ne kadar yaşamsal olduğunu bugün, 19 Mayıs 2020’de hayatlarımızı derinden etkileyen salgın bize ders verircesine hatırlatıyor.

Türkiye, 2019 yılında 375 milyar ABD Doları tutarında dış ticaret gerçekleştirdi. Ülkemize gelen ve ülkemizden ihraç edilen 375 miyar dolarlık hammadde ve ürünün yaklaşık 230 milyar dolarlık kısmı limanlarımız üzerinden gerçekleşti. Üç deniz ve bir iç deniz kenarında bulunan limanlarımızın bu tutardaki dış ticaretin gerçekleşmesi için sağlamış olduğu kapasite, Türkiye’nin, havayolu, karayolu, demiryolu ve limanlar üzerinden sağlanan toplam kapasitesinin %88’ini oluşturmakta. Limanlarımıza, yolcu gemileriyle yapılan turizme olan katkılarını da hatırlayarak bir ekosistem olarak baktığımızda, ülkemiz için ne kadar kritik öneme sahip olduklarını anlarız.

Salgın süresince her türlü olumsuz koşula rağmen 7/24 çalışmaya devam eden limanlarımızın dış ticaretimiz için temel yapı taşı olma özelliği bir kez daha ortaya çıkmakta, ülkemizin gelişmesinde oynayabileceği rol hepimizi heyecanlandırmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız. Başta, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere, İstiklal Yolu’nun taşlarını döşeyenlere minnetimizi ifade ederek, tüm denizcilerimizi ve liman çalışanlarımızı selamlarız.

Hakan Genç
Yönetim Kurulu Başkanı
Türklim
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği