Türklim ve Küdenfor’dan Ortaklaşa Çalıştay

Limancılık sektörünün geleceğine ışık tutuldu

Deniz sanayisinin 21’inci yüzyıl vizyonuna ışık tutması amacıyla Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) ve Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) iş birliği ile düzenlenen “21’inci Yüzyılda Liman Teknolojileri” çalıştayı gerçekleşti. Çalıştayda, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan limancılık sektöründe kullanılan teknolojilerin geleceği ve yeni üretilecek teknolojilerde millileşme fırsatları masaya yatırıldı

TÜRKLİM ve KÜDENFOR’un ortaklaşa düzenlediği ‘21’inci Yüzyılda Liman Teknolojileri’ çalıştayına sektör temsilcileri ve üst düzey yöneticiler katıldı. 17 Ekim Çarşamba günü Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen çalıştayda, KÜDENFOR direktörü Amiral Cem Gürdeniz ve TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Soy’un açılış konuşmasıyla başladı.

Üç oturumda gerçekleşen çalıştayın ilk oturumu, ‘Türk Limanların Bugünü’ başlığı ile Hakan Eraydın moderatörlüğünde başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Soner Esmer, Dr. Ersel Zafer Oral, Kumport Co-CCO Jan Zhang  ve TÜRKLİM Genel Sekreter’i İrfan Bilgin’in yaptıkları konuşmalarda; Türk limanların yapısal özellikleri ve dünya limanları ile karşılaştırması, sektörün darboğazları ve çözümleri, işgücü, eğitim ve mevzuat konularını hakkında bilgiler verdiler. Deniz İpek Yolu’nun Türk limanları üzerindeki potansiyel etkisinin de konuşulduğu çalıştayda ilk oturum sona erdi.

Özgür Soy’un moderatörlüğünde başlayan ikinci oturumda; limanların teknolojik geleceği ve fırsatları içeren konulara yer verildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Doç. Dr. Çimen Karataş Çetin, Marport Bilgi Sistemleri Müdürü Ali Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Prf. Dr. Özgül KELEŞ, Yıldırım Holding IT Genel Müdürü Ömer Artuk’un konuşmacı olarak katıldığı oturumda; liman bilgi ve ekipman teknolojileri, Ar-Ge ve inovasyon, yazılımda yerli ve yabancı teknolojiler, Limancılıkta İnovasyon yönetim modeli, liman teknolojilerinde iyi uygulama örneklerine değinildi.

Çalıştayın son oturumunu yöneten Prof. Dr. Okan Tuna, Limancılıkta teknoloji gelişim ve İnovasyon başlığı altında konuşmacılara söz hakkı tanıdı. Çalıştayın son oturumunda; Ar- Ge ile yerlileştirmede örnekler sunularak, yerlileştirme amaçlı teknoloji transferi kavramlar ve uygulamalar ve tedarik zinciri 4.0 ve limanlar konuları çalıştayın önemli konu başlıkları arasındaydı. Son oturumun konuşmacıları arasında KÜDENFOR Danışma Kurulu Üyesi Mustafa Özbey, Siforay Genel Müdürü Kubilay Tok, Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Okan Tuna, Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Ömür Yaşar Saatçioğlu yer aldı.

TÜRKLİM ve KÜDENFOR tarafından düzenlenen 21’inci Yüzyılda Liman Teknolojileri çalıştayı Amiral Cem Gürdeniz’in genel değerlendirme ve kapanış konuşması ile sona erdi.