Türkiye Limanları Covid-19 Ekonomik Etki Analizi

2019 yılının son çeyreğinde Çin Halk Cumhuriyeti’nde başlayarak kısa sürede hızla yayılan ve son yüzyılın en büyük felaketlerinden birisi olarak adlandırılan COVID-19’u Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 30 Ocak 2020 tarihinde küresel pandemi olarak ilan etti ve halk sağlığı açısından acil durum çağrısı yaptı. COVID-19’un küresel pandemi olarak ilan edilmesinin üzerinden henüz çok kısa süre geçmesine rağmen olumsuz etkileri geniş bir alanda hissedilmeye başlandı. Ölümcül virüsün oluşturduğu risk ortamı iş hayatını doğrudan etkiledi. Endüstri 4.0’ın konuşulduğu bir dönemde çalışanların iş yaşamlarındaki rutinlerinden ayrılması, emeğin gücünün hala daha belirleyici olduğunu gösterdi.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) COVID-19 salgınının Türkiye’deki liman operasyonlarına olan etkilerini birinci elden takip etmek, değişimleri somut olarak ortaya koymak, salgından dolayı ortaya çıkan değişimleri ve eğilimleri tespit etmek, bu değişimleri ve bulguları değerlendirerek liman yöneticileri için öneriler geliştirmek, sonuçlarını kamuoyu ve ilgili kurumlar ile paylaşmak amacı ile bir çalışma başlatmıştır. TÜRKLİM danışmanlarından Dr. Ersel Zafer ORAL ve Dr. Soner ESMER tarafından yürütülecek olan çalışmanın 2020 Aralık ayına kadar sürmesi planlanmıştır.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu olarak sonuçları sektörünüze büyük fayda sağlayacak bu çalışmaya görüş ve önerileri ile katkı koyan, anket doldurarak COVID-19’un limanlara olan ekonomik etkisinin çıkarılmasını sağlayan tüm limanlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.