MYK Belge Zorunluluğu Hakkında Duyuru

MYK BELGE ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU

11 Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 36 meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2018/1 sıra numaralı tebliğinde Limancılık İş sektöründe yer alan aşağıdaki altı meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (11.11.2019 tarihinden sonra) çalıştırılamayacaktır.

Sıra UY Kodu Ulusal Yeterliliğin Adı
1 13UY0170-3 Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör)
2 12UY0063-3 Liman Pompa Ve Tank Saha Operatörü
3 17UY0268-3 Liman RTG Operatörü
4 17UY0269-3 Liman SSG Operatörü
5 12UY0061-3 Mobil Vinç Operatörü(Mhc, Sahil Ve Gemi Vinci)
6 15UY0220-4 Liman Operasyon Planlamacısı

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 3 üncü maddesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan Tebliğlerde yer alan ulusal yeterliliklerde/mesleklerde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan kişilerin sınav ve belge ücretleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tarafından belirlenen Usul ve Esas dâhilinde 31/12/2019 tarihine kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu kapsamında 4447 sayılı Kanun (Ek Madde-3) kapsamında uygulanan teşvikten sadece;

  • İlgili Tebliğlerin yayım tarihinden sonra yukarıda yer alan sınav(lar)a girmiş,
  • Sınav öncesinde sınav ücreti ödenmiş veya sınav ücreti tutarınca teminat gösterilmiş,
  • Girmiş olduğu sınav(lar) sonucunda belge almaya hak kazanmış

kişi(ler) bir defaya mahsus olarak yararlanabilirler.

Adayların teşvikten yararlanmak isteyip istemediklerine ilişkin beyanları sınav başvuru esnasında alınacaktır. Bu maksatla aday başvuru formlarında sınava giren adayın teşvikten yaralanmak istediği işaretlenecek ve sınav ücretini yatıran aday ya da kuruluşun İBAN numarası TÜRKLİM’E bildirilecek ve EK’te yer alan “EK-1 Tek Nokta Başvurusu Formu” BAŞVURAN kuruluş tarafından doldurulup imzalanarak KARİYER PORT’a teslim edilecektir.

EK-1 : TEK NOKTA BAŞVURU FORMU

© Copyright 2017 Turklim Tüm hakları saklıdır.
web tasarım