Başkanın Mesajı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun kesinleşmemiş 2018 yılı verilerine göre dış ticaretimizin %61’i denizyolu ile yapılmıştır. 2017 yılı için bu oran %58 idi.

Dış ticaretimizin toplam değeri her iki yıl için de 391 milyar USD olarak gerçekleşti. Türkiye Limanları, bu tutarın 238 milyar USD’lık kısmının oluşmasında pay sahibi. 168 milyar USD’lık ihracatımızın %62,50’si yani 105 milyar USD limanlarımızda elleçlenerek dış pazarlara ulaştırıldı.

2017 ve 2018 yıllarında dış ticaretimizin taşıma modlarına göre değer bazlı dağılımını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Milyar US$ 2017 2018
İhracat 157 168
Denizyolu 91 105
Karayolu 46 47
Havayolu 17 14
Demiryolu 1 1
Diğer 2 1
İthalat 234 223
Denizyolu 137 133
Karayolu 38 35
Havayolu 34 29
Demiryolu 1 1
Diğer 24 25
Toplam Dış Ticaret 391 391

Limanların bir diğer önemli katkısı da dış ticaretin yanında turizm gelirlerimizin gerçekleşmesi için Kruvaziyer Terminallerine yapılan yatırım ve sunulan hizmetlerdir.

Yukarıdaki veriler limanlarımızın ülke ekonomisine olan katkısını açık bir şekilde göstermektedir. En ucuz taşıma modu olan denizyolu taşımacılığı bundan sonra da gittikçe artan bir öneme sahip olacağına göre limanlarımızın bu gelişmeleri destekleyecek yatırımları planlı bir şekilde yapmaları ve gerekli donanımlara sahip olmaları beklenmelidir. Zorlayıcı tabiat ve zemin koşullarında yapılmak mecburiyetinde olunan kıyı yapılarının yatırım maliyetleri yüksek, yatırımların geri ödeme süreleri uzundur. Limanlarla ilgili konuları düzenleyici kurumların, konulara yaklaşırken, limanların ekonomi içerisindeki rolünü ve katkısını dikkate alan bütüncül yaklaşım içeren yeni bir perspektif geliştirilmelerini umut ediyoruz. 31.12.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği’nin hazırlanışında ve uygulanışında, limanları kıyı tesisleri dışında bırakan yaklaşım sektörümüzde hayal kırıklığına yol açmıştır.

Türkiye iç ve dış ticaretinin ve deniz turizminin temel yapı taşını oluşturan limanları temsil eden yetkin bir kuruluş olan Türklim, kamu kuruluşlarımıza, sektörümüze ve tabii ki dış ticaretimizin gelişimine destek olmak bilinci ve kararlılığıyla çalışmalarını sürdürmektedir.